Accesul reprezentanților mass-media în spital:

  • Purtator de cuvant: dr. Milos Cristian  tel. 0742140414
  • Reglementarea accesului mass-media în spital

          Accesul reprezentanților mass-media în unitate, în vederea înregistrării, fotografierii sau filmării se face numai în baza unei cereri scrise aprobate de manager, respectând dreptul la intimitate al pacienților. În situația în care managerul unității nu este prezent în unitate, accesul reprezentanților mass-media este permis numai cu aprobarea înlocuitorului managerului și cu înstiințarea purtătorului de cuvânt.

          Accesul reprezentanților mass-media în spital este permisă pe baza acreditării acestora (aprobării date de manager). Pentru obținerea acreditării, instituțiile de presă vor face demersuri scrise (cerere), specificând numele persoanelor care fac parte din echipa de presă (reporter, cameraman, etc), datele de identificare și numărul de telefon al acestora.

          Acreditarea de presă se acordă fără discriminare, în termen de cel mult 5 zile de la înregistrare. Acreditarea poate fi refuzată sau retrasă pentru fapte care împiedică desfășurarea normală a activității unității și care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul reprezentant mass-media, în cazul în care se constată abateri grave sau repetate de la normele deonotologiei profesionale sau pentru fapte prin care a fost încălcată prezenta procedură. În acest caz, va fi informată instituția mass-media pentru obținerea acreditării pentru un alt reprezentant.

          Pe toata durata deplasării în incinta unității, reprezentanții mass-media vor fi însoțiți de purtătorul de cuvânt al unității sau cu persoana desemnată de conducerea unității.

          După înștiințarea prealabilă a managerului unității și cu acordul acestuia, purtătorul de cuvânt îndeplinește următoarele atribuții:

  • Furnizează reprezentanților mass-media prompt și complet orice informație de interes public, care privește activitatea instituției;
  • Informează în timp util și asigură accesul reprezentanților mass-media la activitățile și acțiunile de interes public, organizate de unitate;
  • Asigură periodic sau de fiecare dată când activitatea instituției prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferințe de presă, interviuri, briefinguri.

          Toate informațiile solicitate vor fi date sub rezerva respectării Legii 46/2003 privind drepturile pacienților; declarațiile vor fi date în acelasi timp pentru toți reprezentanții mass-media.

 

Cadru legislativ:

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
Legea nr. 46/2003 a drepturilor pacientului;
Ordin MS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un
spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare
.

Tel: 0249.560.671, Fax: 0249.563.171, E-mail: spitalcorabia@yahoo.com

Adresă: Str. Carpati, Nr. 116, Corabia, Jud. Olt 235300