·        Albu Daniel  -                        - presedinte  - reprezentant al Primarului orasului Corabia

·        Chitoiu Mihai Ciprian           - membru      - reprezentant DSP Olt

·        Iancu Alexandra                   - membru      - reprezentant DSP Olt

·        Golea Cristian                      - membru     - reprezentant al Consiliului Local Corabia

·        Zavaleanu Constantin         - membru     - reprezentant al Consiliului Local Corabia

·        Culcescu Zoica                    - cu statut de invitat - reprezentant al O.A.M.G.M.A.M.R. 

·        Mircea Stelian                      - cu statut de invitat - reprezentant al Sindicatului "SANITAS" Corabia

Tel: 0249.560.671, Fax: 0249.563.171, E-mail: spitalcorabia@yahoo.com

Adresă: Str. Carpati, Nr. 116, Corabia, Jud. Olt 235300